Søke
Filters
Lukk

NT Level tang

Brukes sammen med NT Level klips og kiler
Varenummer: 43285
NOBB: 54375243
GTIN: 7070530432858
Pakningstørrelse: 6

NT Level tang brukes sammen med NT Level klips og kiler.

Holder flisen nivellert, både på gulv og vegg.
Eliminerer nivåforskjeller mellom flisene.

Bruk av NT Level tang:

  1. Løsne vingemutteren i forenden av tangen. Justér den bevegelige delen av tangen slik at tangen er nøyaktig tilpasset flistykkelsen. Stram til vingemutteren.
  2. Justér stramningsnivået på tangen med den sorte skruen på toppen av tangen. Dersom denne er riktig justert vil flisene nivelleres perfekt.
  3. Monter kilen i klipset og plasser deretter tangen. For å oppnå perfekt nivellering, klem til med tangen så hardt som justeringen med den sorte skruen tillater.

Tips og råd:

Sørg for å justere tangen nøyaktig etter flistykkelsen for å unngå nivåforskjeller. Riktig justering av tangen forhindrer også at klips ryker unødig. 

Sørg for å oppbevare NT Level nivelleringssystem i romtemperatur 24 timer før bruk.


Bruksveiledning:
1: Plasser klips mellom flisene, ca 100 mm fra begge hjørner.
2: Når både flis og klips er plassert, festes kilen.
3: Stram til kile og klips med NT Level tang. Flisene vil dermed holdes
nivellert til flislimet har herdet.
4: Når flislimet har herdet kan klipsene fjernes med et slag med en
gummihammer eller lignende. Slå i fugeretningen.
5: Kilene kan gjenbrukes.

NT Level tang brukes sammen med NT Level klips og kiler.

Holder flisen nivellert, både på gulv og vegg.
Eliminerer nivåforskjeller mellom flisene.

Bruk av NT Level tang:

  1. Løsne vingemutteren i forenden av tangen. Justér den bevegelige delen av tangen slik at tangen er nøyaktig tilpasset flistykkelsen. Stram til vingemutteren.
  2. Justér stramningsnivået på tangen med den sorte skruen på toppen av tangen. Dersom denne er riktig justert vil flisene nivelleres perfekt.
  3. Monter kilen i klipset og plasser deretter tangen. For å oppnå perfekt nivellering, klem til med tangen så hardt som justeringen med den sorte skruen tillater.

Tips og råd:

Sørg for å justere tangen nøyaktig etter flistykkelsen for å unngå nivåforskjeller. Riktig justering av tangen forhindrer også at klips ryker unødig. 

Sørg for å oppbevare NT Level nivelleringssystem i romtemperatur 24 timer før bruk.


Bruksveiledning:
1: Plasser klips mellom flisene, ca 100 mm fra begge hjørner.
2: Når både flis og klips er plassert, festes kilen.
3: Stram til kile og klips med NT Level tang. Flisene vil dermed holdes
nivellert til flislimet har herdet.
4: Når flislimet har herdet kan klipsene fjernes med et slag med en
gummihammer eller lignende. Slå i fugeretningen.
5: Kilene kan gjenbrukes.